: us@alleducare.com และ all_educare@windowslive.com
: 097-9456914,089-6546292,082-8919553
เครื่องตรวจข้อสอบ Insight 20
รหัสสินค้า : Insight 20

เครื่องตรวจข้อสอบ Insight 20

ลดเหลือ : 280,000 บาท

เครื่องตรวจข้อสอบ Insight 20

•ความเร็วในการตรวจอยู่ที่ 1800 แผ่น/ชม.

•ใส่กระดาษได้ครั้งละ 40 แผ่น 

•สามารถอ่านกระดาษขนาดตั้งแต่ 2.5 x 5.5 นิ้ว ถึง 9 x 14 นิ้ว

•ตรวจกระดาษคำตอบได้พร้อมกันทั้งด้านหน้าและด้านหลังในการตรวจเพียงครั้งเดียว 

•อ่านรอยฝนได้ทั้งปากกาและดินสอ

•ตาอ่านสามารถแยกความเข้มในการฝนได้ 16 ระดับ ป้องกันการโกงคำตอบ 

•สามารถเก็บส่วนที่เป็นรูปภาพได้ เช่น ลายมือ 

•สามารถอ่านส่วนที่เป็น Barcode ได้ 

•สามารถสแกนสีได้ 

•เก็บข้อมูลในรูปแบบอื่น นอกจากการตรวจข้อสอบ เช่น แบบประเมิน , แบบสอบถาม , ใบลงทะเบียน , บัตรลงคะแนนการเลือกตั้ง ฯลฯ

•ราคาไม่รวม vat

All so Share On

หมวดหมู่สินค้า

สินค้าแนะนำ

Desktop View