• #
 • #
 • #
 • #
#
 •  
  โปรแกรมห้องสมุด online

  โปรแกรมห้องสมุด online - รองรับการใช้งานผู้ใช้งานได้จำนวนมาก
  -โปรแกรมสามารถติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ได้ทั้ง ระบบปฏิบัติการของ Microsoft Windows หรือ ระบบปฏิบัติการ linux
  -โปรแกรมทำงานแบบ Web Base Technology ที่สามารถทำงานบนโปรแกรม web browser
  - มีระบบรักษาความปลอดภัย สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้แบบรายเมนู ในการเข้าถึง เพิ่ม ลบ แก้ไข ได้
  - สามารถบันทึกข้อมูลตามระบบดิวอี้ , แอลซี ได้
  - สามารถนำเข้าฐานข้อมูลสมาชิกจากโปรแกรมงานทะเบียน ศธ.01 (student2544 หรือ student 2551) และ ศธ.02 (std2003) ได้
  -สามารถกำหนดวันหยุดทำการของห้องสมุดเป็นปฏิทินรายวัน รายเดือน และรายปี
  ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงระบบการคำนวณค่าปรับของระบบยืมคืน ได้
  -ผู้ใช้สามารถกำหนดและเปลี่ยนรหัสผ่านของแต่ละคนได้
  demo program : http://203.172.184.5/hplibrary
  username : admin
  password : 1234


  Price: Call โปรแกรมห้องสมุด online
  วิธีการสั่งซื้อและตะกร้าสินค้า

   
 •  
  โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษ Insight English

  โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษ Insight English - เป็นโปรแกรมสอนภาษาอังกฤษที่เหมาะสำหรับเด็ก จน ไปถึงระดับผู้ใหญ่
  - โปรแกรมตัวนี้จะแบ่งการสอนออกเป็น level มีทั้งหมด 1-20 level
  - โดยจะมีทั้งทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน สามารถที่จะบันทึกเสียงสนทนาของตนเองได้
  - มีเกมส์สำหรับฝึกฝนทักษะอยู่ภายใน
  - มีระบบปัญญาประดิษฐ์ ช่วยปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับผู้เรียน
  - สามารถ install ลงกี่เครื่องก็ได้
  - สถาบันศึกษาหรือโรงเรียนมีราคาพิเศษให้นะค่ะ
  - ต้องการ demo e-mail แจ้งได้ที่ us@alleducare.com
  Price: Call โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษ Insight English
  วิธีการสั่งซื้อและตะกร้าสินค้า

   
 •  
  โปรแกรมระบบงานปกครอง (MIS-Student_Admin)

  โปรแกรมระบบงานปกครอง (MIS-Student_Admin) โปรแกรมระบบงานปกครอง
  - ใช้ได้กับระบบปฏิบัติการ Windows95/ 98 /XP /2000
  - ติดตั้ง และใช้งานง่าย สะดวก หน้าตาสวยงามทันสมัยสไตล์ Web
  - สามารถติดตั้งได้ทั้งภายในเครื่องเดียว (Stand alone) และระบบเครือข่าย (Network)
  - สามารถรองรับการใช้งานได้ทั้งภายใต้ระบบปฏิบัติการ MySQL และ SQL Server 2000 ขึ้นไป
  - สามารถต่อเชื่อมระบบโดยใช้ Wireless LAN ด้วยเทคโนโลยีแบบ Ad Hoc และ Infrastructure เพื่อ
  สะดวกในการเคลื่อนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังจุดต่างๆ ได้
  - ทุกส่วนเป็นภาษาไทย ใช้งานได้โดยไม่ต้องพิมพ์คำสั่ง มีคำอธิบายการใช้งาน พร้อมทั้งมีคู่มือใช้งาน Price: Call โปรแกรมระบบงานปกครอง (MIS-Student_Admin)
  วิธีการสั่งซื้อและตะกร้าสินค้า

   
 •  
  โปรแกรมสื่ออาเซี่ยน

  โปรแกรมสื่ออาเซี่ยน โปรแกรมสื่อการเรียนการสอน อาเซี่ยน เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กนักเรียน
  รายละเอียดเนื้อหา
  1. ทำไมต้องเป็นประชาคมอาเซียน ? เนื้อหาประกอบด้วย การ์ตูนแอนนิเมชั่น พร้อมเสียงและตัวอักษรบรรยายไทย ที่นำเสนอภาพรวมของความจำเป็นในการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน
  2. ลำดับเหตุการณ์สำคัญ - สื่อในรูปแบบ interactive Graphic Animation หร้อมเสียงและตัวอักษรบรรยายไทย โดยแสดงลำดับเหตุกาณณ์สำคัญตั้งแต่การก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน (Association of South East Asian Nations : ASEAN) ในปี 2510 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงที่มาที่ไปก่อนที่จะมีการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซี่ยน
  3. ข้อมูล 10 ประเทศสมาชิก - สื่อในรูปแบบ Interactive Graphic Animation พร้อมเสียงและตัวอักษรบรรยายไทย ซึ่งรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของสมาชิกทั้ง 10 ประเทศที่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาเต็มเปี่ยมตั้งแต่ ประวัติความเป็นมา การแต่งกาย เมืองหลวง วันชาติ สกุลเงิน ขนาดพื้นที่ ศาสนา ภาษา จำนวนประชากร การเมืองการปกครอง ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ทรัพยากรและเศรษฐกิจ และ อาหารประจำชาติ
  4. ความเชื่อมโยงระหว่างกัน - การ์ตูนแอนิเมชั่น พร้อมเสียงและตัวอักษรบรรยายไทย ที่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาเรื่องควมเชื่อมโยงระหว่างกัน (ASEAN Connectivity) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนการรวมตัวของประเทศสมาชิกอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและจำทำให้การรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนเป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งประกอบด้วย
  4.1 ความเชื่อมโยงทางกายภาพ
  4.2 ความเชื่อมโยงทางสถาบันและกฎระเบียบ
  4.3 ความเชื่อมโยงด้านประชาชน
  5. ความร่วมมือ 3 เสาหลัก - เป็นการ์ตูนแอนิเมชั่นพร้อมเสียงและตัวอักษรบรรยายไทย ที่นำเสนอเรื่องราวความร่วมมือหลักของการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนซึ่งประกอบด้วยเสาหลัก 3 เสาด้วยกันคือ
  5.1 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
  5.2 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  5.3 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
  6. กฎบัติอาเซียน - การ์ตูน แอนนิเมชั่น พร้อมเสียงและตัวอักษรบรรยายไทย เป็นสื่อเชิงเปรียบเทียบเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเรื่องการร่วมมือกันทำงานต้องมีกฎเกณฑ์ และ มีเป้าหมายร่วมกัน Price: Call โปรแกรมสื่ออาเซี่ยน
  วิธีการสั่งซื้อและตะกร้าสินค้า

   
 •  
  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิชา สุขศึกษา ระดับประถมปีที่ 5

  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิชา สุขศึกษา ระดับประถมปีที่ 5 - สอดคล้องเนื้อหาหลักสูตรปีการศึกษา 2551
  - มีภาพและเนื้อหาแบบ Animation เป็นสื่อแบบ CAI พร้อมเกมส์การศึกษา
  - มีแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ ที่สามารถเก็บคะแนนของผู้เรียนได้
  - เนื้อหาภายใน คลิ๊กที่ more detail
  - สามารถสั่งซื้อได้ทั้งแบบแผ่นซีดีรอม และ usb flash drive
  Price: 2000 baht สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิชา สุขศึกษา ระดับประถมปีที่ 5
  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิชา สุขศึกษา ระดับประถมปีที่ 5
  วิธีการสั่งซื้อและตะกร้าสินค้า

   
 •  
  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิชา สุขศึกษา ระดับ ประถมปีที่ 6

  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิชา สุขศึกษา ระดับ ประถมปีที่ 6 - สอดคล้องเนื้อหาหลักสูตรปีการศึกษา 2551
  - มีภาพและเนื้อหาแบบ Animation เป็นสื่อแบบ CAI พร้อมเกมส์การศึกษา
  - มีแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ ที่สามารถเก็บคะแนนของผู้เรียนได้
  - เนื้อหาภายใน คลิ๊กที่ more detail
  - สามารถสั่งซื้อได้ทั้งแบบแผ่นซีดีรอม และ usb flash drive
  Price: 2000 baht สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิชา สุขศึกษา ระดับ ประถมปีที่ 6
  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิชา สุขศึกษา ระดับ ประถมปีที่ 6
  วิธีการสั่งซื้อและตะกร้าสินค้า

   
 •  
  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิชา สุขศึกษา ระดับ ประถมปีที่ 4

  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิชา สุขศึกษา ระดับ ประถมปีที่ 4 - สอดคล้องเนื้อหาหลักสูตรปีการศึกษา 2551
  - มีภาพและเนื้อหาแบบ Animation เป็นสื่อแบบ CAI พร้อมเกมส์การศึกษา
  - มีแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ ที่สามารถเก็บคะแนนของผู้เรียนได้
  - เนื้อหาภายใน คลิ๊กที่ more detail
  - สามารถสั่งซื้อได้ทั้งแบบแผ่นซีดีรอม และ usb flash drive
  Price: 2000 baht สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิชา สุขศึกษา ระดับ ประถมปีที่ 4
  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิชา สุขศึกษา ระดับ ประถมปีที่ 4
  วิธีการสั่งซื้อและตะกร้าสินค้า

   
 •  
  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิชา สุขศึกษา ระดับประถมปีที่ 1

  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิชา สุขศึกษา ระดับประถมปีที่ 1 - สอดคล้องเนื้อหาหลักสูตรปีการศึกษา 2551
  - มีภาพและเนื้อหาแบบ Animation เป็นสื่อแบบ CAI พร้อมเกมส์การศึกษา
  - มีแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ ที่สามารถเก็บคะแนนของผู้เรียนได้
  - เนื้อหาภายใน คลิ๊กที่ more detail
  - สามารถสั่งซื้อได้ทั้งแบบแผ่นซีดีรอม และ usb flash drive
  Price: 2000 baht สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิชา สุขศึกษา ระดับประถมปีที่ 1
  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิชา สุขศึกษา ระดับประถมปีที่ 1
  วิธีการสั่งซื้อและตะกร้าสินค้า

   
 •  
  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิชา สุขศึกษา ระดับประถมปีที่ 2

  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิชา สุขศึกษา ระดับประถมปีที่ 2 - สอดคล้องเนื้อหาหลักสูตรปีการศึกษา 2551
  - มีภาพและเนื้อหาแบบ Animation เป็นสื่อแบบ CAI พร้อมเกมส์การศึกษา
  - มีแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ ที่สามารถเก็บคะแนนของผู้เรียนได้
  - เนื้อหาภายใน คลิ๊กที่ more detail
  - สามารถสั่งซื้อได้ทั้งแบบแผ่นซีดีรอม และ usb flash drive
  Price: 2000 baht สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิชา สุขศึกษา ระดับประถมปีที่ 2
  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิชา สุขศึกษา ระดับประถมปีที่ 2
  วิธีการสั่งซื้อและตะกร้าสินค้า

   
 •  
  สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ วิชา สุขศึกษา ระดับประถมปีที่ 3

  สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ วิชา สุขศึกษา ระดับประถมปีที่ 3 - สอดคล้องเนื้อหาหลักสูตรปีการศึกษา 2551
  - มีภาพและเนื้อหาแบบ Animation เป็นสื่อแบบ CAI พร้อมเกมส์การศึกษา
  - มีแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ ที่สามารถเก็บคะแนนของผู้เรียนได้
  - เนื้อหาภายใน คลิ๊กที่ more detail
  - สามารถสั่งซื้อได้ทั้งแบบแผ่นซีดีรอม และ usb flash drive
  Price: 2000 baht สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ วิชา สุขศึกษา ระดับประถมปีที่ 3
  สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ วิชา สุขศึกษา ระดับประถมปีที่ 3
  วิธีการสั่งซื้อและตะกร้าสินค้า

   
 •  
  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมปีที่ 4

  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมปีที่ 4 - เนื่้อหาหลักสูตรเป็นหลักสูตรปี 2551
  - ภาพและเสียงที่น่าเรียนรู้ มีเกมส์ การศึกษา เพื่อฝึกทักษะสำหรับผู้เรียน
  - มีแบบฝึกหัดและแบบทดสอบไว้สำหรับเก็บคะแนนของผู้เรียน
  - สามารถแยกซื้อได้ หรือ สามารถซื้อได้ทั้งแบบ ซีดี หรือ USB Flash drive Price: 3000 baht สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมปีที่ 4
  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมปีที่ 4
  วิธีการสั่งซื้อและตะกร้าสินค้า

   
 •  
  สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถมปีที่1

  สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถมปีที่1 - เนื้อหาหลักสูตรปีการศึกษา 2551
  - เป็นสื่อแบบ CAI เนื้อหาเป็นภาพ Animation ที่น่าสนใจ มีเกมส์การศึกษา
  - มีแบบฝึกหัด และ แบบทดสอบ สามารถเก็บคะแนนผู้เรียน และประเมินผลได้
  - รายละเอียดเนื้อหาคลิ๊กที่ more detail
  - สามารถสั่งซื้อเป็นแบบแผ่นซีดีรอม หรือ usb flash drive Price: 3000 baht สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถมปีที่1
  สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถมปีที่1
  วิธีการสั่งซื้อและตะกร้าสินค้า

   
 •  
  สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถมปีที่2

  สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถมปีที่2 - เนื้อหาหลักสูตรปีการศึกษา 2551
  - มีภาพและเนื้อหาแบบ Animation เป็นสื่อแบบ CAI พร้อมเกมส์การศึกษา
  - มีแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ ที่สามารถเก็บคะแนนของผู้เรียนได้
  - เนื้อหาภายใน คลิ๊กที่ more detail
  - สามารถสั่งซื้อได้ทั้งแบบแผ่นซีดีรอม และ usb flash drive
  - หมายเหตุ แผ่นซีดีรอม ลงเครื่องได้เพียงเครื่องเดียว
  usb flash drive สามารถนำไปเล่นได้ทุกเครื่อง
  Price: 3000 baht สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถมปีที่2
  สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถมปีที่2
  วิธีการสั่งซื้อและตะกร้าสินค้า

   
 •  
  สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถมปีที่3

  สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถมปีที่3 - เนื้อหาหลักสูตรปีการศึกษา 2551
  - มีภาพและเนื้อหาแบบ Animation เป็นสื่อแบบ CAI พร้อมเกมส์การศึกษา
  - มีแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ ที่สามารถเก็บคะแนนของผู้เรียนได้
  - เนื้อหาภายใน คลิ๊กที่ more detail
  - สามารถสั่งซื้อได้ทั้งแบบแผ่นซีดีรอม และ usb flash drive
  Price: 3000 baht สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถมปีที่3
  สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถมปีที่3
  วิธีการสั่งซื้อและตะกร้าสินค้า

   
 •  
  สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถมปีที่ 4

  สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถมปีที่ 4 - เนื้อหาหลักสูตรปีการศึกษา 2551
  - มีภาพและเนื้อหาแบบ Animation เป็นสื่อแบบ CAI พร้อมเกมส์การศึกษา
  - มีแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ ที่สามารถเก็บคะแนนของผู้เรียนได้
  - เนื้อหาภายใน คลิ๊กที่ more detail
  - สามารถสั่งซื้อได้ทั้งแบบแผ่นซีดีรอม และ usb flash drive
  Price: 3000 baht สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถมปีที่ 4
  สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถมปีที่ 4
  วิธีการสั่งซื้อและตะกร้าสินค้า

   
 •  
  สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถมปีที่ 6

  สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถมปีที่ 6 - เนื้อหาหลักสูตรปีการศึกษา 2551
  - มีภาพและเนื้อหาแบบ Animation เป็นสื่อแบบ CAI พร้อมเกมส์การศึกษา
  - มีแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ ที่สามารถเก็บคะแนนของผู้เรียนได้
  - เนื้อหาภายใน คลิ๊กที่ more detail
  - สามารถสั่งซื้อได้ทั้งแบบแผ่นซีดีรอม และ usb flash drive
  Price: 3000 baht สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถมปีที่ 6
  สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถมปีที่ 6
  วิธีการสั่งซื้อและตะกร้าสินค้า

   
 •  
  สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ วิชา ภาษาอังกฤษ ระดับประถมปีที่ 3

  สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ วิชา ภาษาอังกฤษ ระดับประถมปีที่ 3 - เนื้อหาหลักสูตรปีการศึกษา 2551
  - มีภาพและเนื้อหาแบบ Animation เป็นสื่อแบบ CAI พร้อมเกมส์การศึกษา
  - มี grammar และ conversation ที่เรียนรู้ง่าย ภาพ Animation น่าเรียนรู้
  - มีแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ ที่สามารถเก็บคะแนนของผู้เรียนได้
  - เนื้อหาภายใน คลิ๊กที่ more detail
  - สามารถสั่งซื้อได้ทั้งแบบแผ่นซีดีรอม และ usb flash drive
  Price: 3000 baht สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ วิชา ภาษาอังกฤษ ระดับประถมปีที่ 3
  สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ วิชา ภาษาอังกฤษ ระดับประถมปีที่ 3
  วิธีการสั่งซื้อและตะกร้าสินค้า

   
 •  
  สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ วิชา ภาษาอังกฤษ ระดับ ประถมปีที่ 4

  สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ วิชา ภาษาอังกฤษ ระดับ ประถมปีที่ 4 - มีภาพและเนื้อหาแบบ Animation เป็นสื่อแบบ CAI พร้อมเกมส์การศึกษา
  - มี grammar และ conversation ที่เรียนรู้ง่าย ภาพ Animation น่าเรียนรู้
  - มีแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ ที่สามารถเก็บคะแนนของผู้เรียนได้
  - เนื้อหาภายใน คลิ๊กที่ more detail
  - สามารถสั่งซื้อได้ทั้งแบบแผ่นซีดีรอม และ usb flash drive
  Price: 3000 baht สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ วิชา ภาษาอังกฤษ ระดับ ประถมปีที่ 4
  สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ วิชา ภาษาอังกฤษ ระดับ ประถมปีที่ 4
  วิธีการสั่งซื้อและตะกร้าสินค้า

   
 •  
  สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ วิชา ภาษาอังกฤษ ระดับ ประถมปีที่ 5

  สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ วิชา ภาษาอังกฤษ ระดับ ประถมปีที่ 5 - สอดคล้องเนื้อหาหลักสูตรปีการศึกษา 2551
  - มีภาพและเนื้อหาแบบ Animation เป็นสื่อแบบ CAI พร้อมเกมส์การศึกษา
  - มี grammar และ conversation ที่เรียนรู้ง่าย ภาพ Animation น่าเรียนรู้
  - มีแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ ที่สามารถเก็บคะแนนของผู้เรียนได้
  - เนื้อหาภายใน คลิ๊กที่ more detail
  - สามารถสั่งซื้อได้ทั้งแบบแผ่นซีดีรอม และ usb flash drive
  Price: 3000 baht สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ วิชา ภาษาอังกฤษ ระดับ ประถมปีที่ 5
  สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ วิชา ภาษาอังกฤษ ระดับ ประถมปีที่ 5
  วิธีการสั่งซื้อและตะกร้าสินค้า

   
 •  
  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิชา ภาษาไทย ระดับประถมปีที่ 1

  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิชา ภาษาไทย ระดับประถมปีที่ 1 - สอดคล้องเนื้อหาหลักสูตรปีการศึกษา 2551
  - มีภาพและเนื้อหาแบบ Animation เป็นสื่อแบบ CAI พร้อมเกมส์การศึกษา
  - มีแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ ที่สามารถเก็บคะแนนของผู้เรียนได้
  - เนื้อหาภายใน คลิ๊กที่ more detail
  - สามารถสั่งซื้อได้ทั้งแบบแผ่นซีดีรอม และ usb flash drive
  Price: 3000 baht สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิชา ภาษาไทย ระดับประถมปีที่ 1
  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิชา ภาษาไทย ระดับประถมปีที่ 1
  วิธีการสั่งซื้อและตะกร้าสินค้า

   

1234

#